Rješenje za uspješno upravljanje talentima!

Od pronalaženja talenata do besprijekornog praćenja, zapošljavanja, edukacija i praćenja napretka.

Naši zadovoljni klijenati.

PRILIKE ZA KARIJERU

Integrirajte i pratite

Centralna platforma koja objedinjuje biografije i prijave sa raznih eksternih platformi za objavljivanje poslova na kojima je vaša kompanija oglasila. Osim toga, može se koristiti za interno objavljivanje slobodnih radnih mjesta u kompaniji za postojeće zaposlenike da istraže i prijave se za interna napredovanja.

BAZA TALENATA

Baza podataka za profile kandidata.

Čuvanje i upravljanje biografijama i aplikacijama. Služi kao centralizovana baza podataka za profile kandidata, omogućavajući timovima za ljudske resurse i zapošljavanje da efikasno procjene i prate spoljne talente tokom procesa zapošljavanja.

PRAĆENJE KANDIDATA

Pregledajte, rasporedite i pratite

Upravljajte i pratite kandidate koji su se prijavili za otvorene pozicije. Uključuje funkcije za pregled biografija, zakazivanje intervjua i vođenje evidencije o cjelokupnom procesu prijave i odabira. Pojednostavljuje evaluaciju i selekciju kandidata, osiguravajući organizovaniji i efikasniji proces zapošljavanja.

ONBOARDING

Integrirajte nove zaposlenike

Popunite papirologiju, postavite opremu i upoznajte ih sa politikom kompanije. Omogućite novim zaposlenima pregled organizacije, njene kulture i uloga i odgovornosti.

EDUKACIJE

Pregled, kreiranje, praćenje i upravljanje

Pregled dostupnih obrazovnih resursa. Omogućava vam da kreirate i upravljate obrazovnim sadržajem, pratite učešće zaposlenih u programima obuke i pratite napredak. Ovaj alat olakšava kreiranje novih znanja i vještina vaše radne snage.

PERFORMANSE I RAZVOJ

Podržite rast zaposlenih

Postavite ciljeve, provodite redovne preglede uspjeha, dajte povratne informacije i pratite napredak. Uključuje razvojne planove, programe obuke i mogućnosti napredovanja u karijeri kako bi podržao rast i napredak zaposlenih u vašoj kompaniji. Ovo pomaže u usklađivanju individualnog učinka sa ciljevima organizacije i podstiče kontinuirano poboljšanje.

Platforma

Jedna platforma da zamijeni sve.

Budite produktivniji sa Ema Workforce i automatizirajte svoj rad. Efikasnije koristite svoje vrijeme i zaboravite na milion alata. Dovoljan je samo jedan.