Usavršavanje praćenja radnih sati!

Detaljni podaci o odrađenim satima, dajući tačnu osnovu za obračun plata.

Naši zadovoljni klijenati.

PREGLED VREMENA UTROŠENOG NA ZADATKE

Zabilježite, pratite i kategorizirajte

Sveobuhvatan pregled vremena utrošenog na različite zadatke i projekte. Omogućava korisnicima da evidentiraju svoje radno vrijeme, prate vrijeme prema određenim zadacima ili projektima i kategoriziraju aktivnosti. Korisnici mogu vidjeti svoje unose vremena i uporediti svoje vrijeme sa procjenama ili budžetima. Menadžeri također mogu pristupiti pregledu unosa vremena članova tima kako bi pratili napredak i raspodjelu resursa.

ODOBRENJA

Pregledajte i odobrite

Menadžerima i supervizorima omogućava pregled i odobravanje unosa vremena koje su predali zaposleni. Osigurava tačnost i usklađenost sa politikama kompanije i zahtjevima naplate klijenata. Menadžeri mogu vidjeti detaljne dnevnike vremena, provjeriti opise zadataka i odobriti ili odbiti unose. Ovaj korak je ključan za obradu platnog spiska, naplatu klijenata i upravljanje projektom, jer osigurava da su prijavljeni sati validni i usklađeni sa ciljevima projekta.

Platforma

Jedna platforma da zamijeni sve.

Budite produktivniji sa Ema Workforce i automatizirajte svoj rad. Efikasnije koristite svoje vrijeme i zaboravite na milion alata. Dovoljan je samo jedan.