Zajedno do timske izvrnosti!

Dijelite, sarađujte i angažirajte se putem anketa, postova, najava, anketa, članaka i drugih interaktivnih elemenata.

Naši zadovoljni klijenati.

TIMSKI RAD

Povećajte produktivnost

Olakšava saradnju članovima tima pružanjem centralizovane platforme za dijeljenje dokumenata, ideja i ažuriranja radi povećanja produktivnosti.

ISTRAŽIVANJA

Prikupite povratne informacije

Omogućite korisnicima da kreiraju i distribuiraju upitnike kako bi prikupili povratne informacije i uvide od članova tima ili vanjskih saradnika. Prikupite detaljne povratne informacije ili informacije o određenim temama.

ANKETE

Brže donošenje odluka

Brz i jednostavan alat za prikupljanje mišljenja ili preferencija članova tima. Korisnici mogu kreirati ankete sa pitanjima sa višestrukim odgovorom, a učesnici mogu glasati ili dati svoj doprinos. Ankete su korisne za donošenje brzih odluka.

KOMUNIKACIJA

Ostanite povezani

Komunikacija u realnom vremenu, obuhvaća funkcije kao što su poruke, ploče za diskusiju i sisteme za obavještenja kako bi članovi tima bili povezani i informisani.

Platforma

Jedna platforma da zamijeni sve.

Budite produktivniji sa Ema Workforce i automatizirajte svoj rad. Efikasnije koristite svoje vrijeme i zaboravite na milion alata. Dovoljan je samo jedan.