Pojednostavite praćenje prisustva!

Efikasno pratite radne lokacije, radno vrijeme i pauze pomoću našeg kalendara prisustva.

Naši zadovoljni klijenati.

ZAHTJEVI

Rad od kuce, zamjene smjena i radno vrijeme.

Zaposleni mogu podnijeti zahtjeve vezane za prisustvo, kao što su rad od kuće, prilagođavanja rasporeda ili zamjene smjena. Ovi zahtjevi se zatim upućuju supervizorima ili menadžerima na pregled i odobrenje.

ODOBRENJA

Pregledajte i odobrite.

Nadređeni i menadžeri mogu pregledati i odobriti ili odbiti zahtjeve za prisustvovanje koje upućuju zaposleni. Ova funkcija osigurava da su promjene usklađene s politikom kompanije i potrebama osoblja.

KALENDAR

Vizuelno predstavljanje

Funkcija kalendara pruža vizuelni prikaz rasporeda zaposlenih, uključujući radne smjene i radno vreme, praznike, odobreno slobodno vrijeme i da li rade od kuće ili u kancelariji. Pomaže zaposlenicima i menadžerima da lahko prate i planiraju svoje prisustvo.

MOGUĆNOST INTEGRACIJE SA SOFTVEROM ZA POHAĐANJE

Podijelite i pratite

Omogućava alatu Prisustva da se neprimjetno integriše sa drugim softverom ili sistemima, uključujući softver za fizičko prisustvo. Omogućava dijeljenje podataka o posjećenosti između različitih platformi, pojednostavljujući praćenje posjećenosti i procese izvještavanja i povećanje tačnosti i efikasnosti podataka.

Platforma

Jedna platforma da zamijeni sve.

Budite produktivniji sa Ema Workforce i automatizirajte svoj rad. Efikasnije koristite svoje vrijeme i zaboravite na milion alata. Dovoljan je samo jedan.