Njegovanje dobrobiti, poštovanje slobodnog vremena!

Bolje planiranje i praćenje svih vrsta odsustva, od odmora do bolovanja, promovišući uravnoteženu raspodjelu radnog opterećenja.

Naši zadovoljni klijenati.

ZAHTJEVI

Od odmora do bolovanja

Zaposleni mogu zatražiti slobodno vrijeme, bilo da se radi o odmoru, bolovanju ili drugim vrstama odsustva, navodeći datume i razloge svog odsustva.

ODOBRENJA

Pregledajte i odobrite

Nadzornici i menadžeri primaju zahtjeve za odsutnost na pregled. Oni mogu odobriti ili odbiti ove zahtjeve na osnovu politike kompanije i potreba osoblja. Proces odobravanja osigurava pravilno planiranje i koordinaciju izostanaka zaposlenih.

PRAĆENJE

Pratite i evidentirajte

Pratite i evidentiranje izostanaka zaposlenih tokom vremena. Vodite historijsku evidenciju o odsustvu zaposlenih, pomažući HR-u i menadžmentu da analiziraju obrasce i trendove.

PREGLED

Uvid u sva odobrena i predstojeća odsustva

Pruža sažetak na nivou svih izostanaka unutar kompanije. Nudi uvid u ukupan broj odobrenih izostanaka, nadolazeće rasporede i sve potencijalne preklope u rasporedu. Ovaj pregled pomaže menadžerima da donose informirane odluke o raspodjeli osoblja i resursa.

Platforma

Jedna platforma da zamijeni sve.

Budite produktivniji sa Ema Workforce i automatizirajte svoj rad. Efikasnije koristite svoje vrijeme i zaboravite na milion alata. Dovoljan je samo jedan.